CUNG CẤP LẮP ĐẶT PHÀO CHỈ PHÙ ĐIÊU GFRC CHO DỰ ÁN HOI AN SOUTH DEVELOPMENT PHASE 1

Cung cấp lắp đặt phào chỉ phù điêu GFRC cho dự án HOI AN SOUTH DEVELOPMENT PHASE 1

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu công ty Coteccons

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Dự án: Cung cấp lắp đặt Phào chỉ, phù điêu GFRC cho dự HOI AN SOUTH DEVELOPMENT PHASE 1
Địa chỉ: Hôi An – Quảng Nam
Nhà thầu chính: Tổng thầu công ty Coteccons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *