CUNG CẤP LẮP ĐẶT PHÀO CHỈ, PHÙ ĐIÊU XI MĂNG GFRC CHO DỰ ÁN ĐẠI PHƯỚC LOTUS CLUBHOUSE 1

Cung cấp lắp đặt phào chỉ, phù điêu xin măng Gfrc cho dự án Đại Phước Lotus Clubhouse 1

Tổng thầu Kim Quy

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Kim Quy

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Kim Quy

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Kim Quy

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Kim Quy

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Kim Quy

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Dự án: Cung cấp lắp đặt Phào chỉ, phù điêu GFRC cho dự án Địa Phước LOTUS CLUBHOUSE 1
Địa chỉ: Xã Đại Phước – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai
Nhà thầu chính: Tổng thầu Kim Quy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *