Quy Mô – Năng Lực Sản Xuất

  • Nhân sự Công ty Thành Phong

Đội Ngũ nhân sự quản lý Nhà máy Phào Chỉ Thành Phong
Đội Ngũ Sản Xuất Nhà Máy Thành Phong – Nguồn Thành Phong

 

  • Xưởng Sản xuất sản phẩm Thạch Cao

Dây chuyển sản xuất Sản Phẩm Phào Chỉ Thạch cao – Nguồn Thành Phong
Dây chuyển sản xuất Sản Phẩm Phào Chỉ Thạch cao – Nguồn Thành Phong
Kho đóng gói sản phẩm Thạch Cao – Nguồn Thành Phong
  • Xưởng Sản xuất sản phẩm xi măng

  • Xưởng sản xuất Sản Phẩm Phào Chỉ Thạch cao – Nguồn Thành Phong
Sân Phơi Sản Phẩm Phào Chỉ xi măng GFRC – Nguồn Thành Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *