Đổ trụ logia cho dự án Vin City Grand Park

Tổng thầu chính tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thầu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu chính tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu chính tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu chính tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Dự án: Đổ trụ logia cho dự án Vin City Grand Park
Địa chỉ: Phước Thiện, Long Trường, Quận 9, TP HCM
Nhà thầu chính: Tổng thầu Hòa Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *