Cung cấp vật tư và thi công phào chỉ gfrc cho dự án Phú Xuân Nhà Bè

Nhà thầu xây dựng chính Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thầu xây dựng chính Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thầu xây dựng chính Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thầu xây dựng chính Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thầu xây dựng chính Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Dự án: Cung cấp lắp đặt Phào chỉ, phù điêu GFRC cho dự án Nhà Bè
Địa chỉ: Xã Xuân Phú – Huyện Nhà Bè – Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng thầu chính: Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *