Cung cấp lắp đặt phào chỉ, phù điêu GFRC, Đổ trụ Lan can cho dự án Vin City Grand Park

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Tổng thầu Central

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Dự án: Cung cấp lắp đặt phào chỉ, phù điêu GFRC, Đổ trụ Lan can cho dự án Vin City Grand Park
Địa chỉ: Phước Thiện, Long Trường, Quận 9, TP HCM
Nhà thầu chính: Tổng thầu Central

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *