Cung cấp lắp đặt phào chỉ, phù điêu GFRC cho dự án Đại Phước Lotus- CỔNG CHÀO 1, 2, 3

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Nhà thấu chính cung cấp lắp đặt hạng mục phào chỉ bê tông Gfrc công ty Thành Phong

Dự án: Cung cấp lắp đặt Phào chỉ, phù điêu GFRC cho dự HOI AN SOUTH DEVELOPMENT PHASE 1
Địa chỉ: Xã Đại Phước – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *